Enkele maanden terug, in een gesprek met mijn moeder, merkte ze op dat ik haar vroeger het bloed onder haar nagels vandaan kon halen met mijn continue waarom-vragen. Terugblikkend kon ze dat heel positief en trots afdoen met een blijk van grote nieuwsgierigheid, maar ik moet er vaak aan denken als ik mijzelf en mijn omgeving dezelfde vraag stel: waarom?

Ik loop de laatste tijd regelmatig tegen theorieën die het belang van deze vraag bevestigen. Door jezelf of anderen deze vraag herhaaldelijk te stellen, lukt het vaak om de kern te achterhalen. Het is soms verbazingwekkend, maar ook wel weer heel herkenbaar, hoe goed mensen uiteindelijk kunnen achterhalen waarom ze iets eigenlijk doen, maar daar uiteindelijk totaal niet naar handelen. Je kunt je de vragen stellen omtrent het leven, maar om het luchtig en makkelijk ontwikkelbaar te houden, wil ik het graag in de werksfeer houden, en ondernemerschap om meer precies te zijn.

Ondernemerschap begint vaak vanuit een passie, of vanuit een idee. De ene ondernemer is ervoor in de wieg gelegd, de ander wordt er tegen wil en dank toe gedwongen, maar uiteindelijk is er altijd dat ene moment, of die juiste reden om “voor jezelf te beginnen”. Bewust of onbewust ontwikkelen zich allerlei aannames over het product of dienst, of hoe de wereld erop zal reageren. Zodra de aannames de werkelijkheid raken, veranderen ze direct. Het blijkt in werkelijkheid toch anders te zijn, dan je vooraf bedacht had. Eigenlijk logisch allemaal, maar het vraagt wel de nodige aanpassing. Vervolgens zie je vaak een situatie ontstaan waarin de ondernemer instinctief gaat handelen, hij moet overleven of hij ziet allerlei kansen om (meer) geld te verdienen, je hebt pech, of juist geluk en schrijft dat naar respectievelijk de wereld of jezelf toe en vanaf dat moment pas je je “visie” aan, aan de kansen die zich voordoen, opportunisme.

Wellicht is voorgaande passage erg kort-door-de-bocht en een beetje generaliserend, maar ik vrees dat veel ondernemers zich hierin herkennen. Om dit te doorbreken, zou een ondernemer er goed aan doen om eens in de zoveel tijd een waarom-sessie in te lassen. Simpelweg jezelf een spiegel voorhouden en afvragen waarom je doet wat je doet en in hoeverre dat nog overeenkomt met de manier hoe het ooit allemaal begonnen is én hoe je graag in het leven wilt staan. Want ondanks dat een ondernemer als geen ander weet, dat tegenslag erbij hoort, is het wel noodzakelijk dat je per saldo gelukkig wordt van waar je elke dag je ziel en zaligheid instopt. Wanneer dat niet het geval is, is de kans groot dat je geen heldere keuzes meer maakt t.b.v. het bedrijf, of in het ergste geval, jezelf volledig opbrandt.

Door “het waarom” (de missie) op regelmatige basis opnieuw te onderzoeken, ontwikkelt zich een organisatie die past bij de passie van de ondernemer. En passie en geluk is, ook voor de ondernemer, het allerbelangrijkste!