Natuurlijk groeien

Het afgelopen jaar maakten we met Bries een bijzondere groei door. Waar we een jaar geleden nog met de drie oprichters waren, zijn we nu met acht mensen bezig.

Dat werpt ook vragen op: hoe kan het dat we zo snel groeien? Kunnen we onze eigen informele cultuur en identiteit behouden als organisatie? Vragen waar we niet de perfecte antwoorden op hebben, waar we juist aan blijven schaven. Want groeien is een continu proces, en ons als organisatie ontwikkelen ook. Moeilijk te voorspellen, maar wel stapsgewijs bij te houden én bij te sturen.

Eerst even wat over hoe we dan gegroeid zijn. Want dat we nu met zijn achten zijn, betekent niet dat de drie oprichters opeens vijf mensen in loondienst hebben genomen. Dat traditionele model willen we liever achter ons laten. Als je in je persoonlijke leven alle beslissingen autonoom kunt nemen, kun je dat als professional ook. Een paar kenmerken van onze manier van groeien:

 • Bries is een paraplu waaronder mensen zich scharen
 • Iedereen die meedoet is zelfstandige
 • We blijven tijd in onze eigen ontwikkeling steken
 • Onze waarden (gezond, eerlijk, duurzaam) vormen de basis

Als ik schrijf ‘onze manier van groeien’, dan wil dat niet zeggen dat dit een blauwdruk vormt voor de toekomst. Het is vooral een analyse van hoe we nu aankijken tegen deze groei. Zie dit document als een permanente beta versie.

De paraplu die Bries heet

We zien Bries als een overkoepelend geheel waaronder mensen samenwerken. Toen we begonnen hebben we als oprichters veel tijd gestoken in het ontwikkelen van een gezamenlijke visie, van ons idee. Onze filosofie blijkt nu aantrekkelijk voor anderen en het geeft houvast. Dat we het anders willen doen. Dat we op een natuurlijke manier willen werken. Dat we eerlijk, gezond en duurzaam willen zijn. Noem het nieuw organiseren, nieuwe economie of toekomstbestendig. Ik geloof in ieder geval dat ‘ons verhaal’ een van de aantrekkende krachten is geweest.

Iedereen die bij ons werkt krijgt gewoon visitekaartjes, staat op de website en heeft een werkplek bij ons in het pand. Alles wat je normaal als werknemer of compagnon ook zou hebben. Iedereen die hier zit, voelt zich dan ook volwaardig onderdeel van Bries en noemt zich met gepaste trots Bries’er.

Tegelijk komt niet iedereen zomaar aanwaaien bij Bries. Juist onze manier van werken en onze visie trekt bepaalde mensen aan. Dat werkt volgens mij al als een soort filter: de mensen die dat goed en leuk vinden, zijn ook de mensen die waarschijnlijk bij ons passen.

Nieuwe mensen erbij betekent tegelijkertijd ook meer diversiteit. Ook al deelt iedereen dezelfde visie en werkt iedereen graag op onze manier, we verschillen allemaal qua kennis, ervaring en talenten. Iedereen voegt zijn/haar unieke vaardigheden, netwerk en persoonlijke krachten toe. Zo wordt Bries diverser én sterker tegelijkertijd. Daarbij vergroten we onze mogelijkheden, zonder concessies te doen aan onze visie, ons waarom.

Iedereen is zelfstandige

De mensen die zich bij ons aansluiten, doen dat nu als zzp’er (of samen als vof). Zo zijn wij als drie oprichters ook begonnen en dat zijn we nu nog steeds. Dit betekent dat we allemaal onze eigen broek ophouden en in principe ons eigen werk organiseren. We zijn als initiatiefnemers dus niet verantwoordelijk voor het inkomen van alle Bries’ers of voor het leveren van werk. Wel zo makkelijk en zo prettig. Dat kan ook best betekenen dat iemand die zich heeft aangesloten meer verdient dan wij als oprichters. Vinden we geen probleem.

Het mooie hieraan vind ik, dat het direct voor gelijkwaardigheid zorgt. Verantwoordelijkheden liggen niet bij één baas, of bij de oprichters. En dat gaat niet alleen over het aannemen en uitvoeren van werk, maar ook over onze interne organisatie. We willen dat iedereen die zich Bries’er voelt, er evenveel over te zeggen heeft als ieder ander. Bries maken we met zijn allen.

Wat je als risico zou kunnen zien, is dat de richting van onze organisatie dus ook kan veranderen als er meer mensen bij komen. Ik zie dat juist als een enorme kracht: kennelijk is er dan behoefte aan die verandering en kan Bries zich aanpassen aan die behoeftes. Bries lijkt daarmee op een amoebe: er is wel degelijk een harde kern, maar de precieze vorm wordt bepaald door de omgeving en de voeding die aanwezig is. Vast en flexibel tegelijkertijd.

Een mooie bijkomstigheid van onze natuurlijke groei, is dat per project of opdracht kunnen kijken wat de beste combinatie van mensen is. Een grotere opdracht kunnen we beter aan, omdat we met meer zijn. Dit is ook prettig voor opdrachtgevers, die vaak continuïteit van dienstverlening vragen. Hiernaast wordt het soort opdrachten breder, aangezien we een grotere diversiteit aan mensen in huis hebben. Plus, als je dan eenmaal met een of meerdere mensen aan een project werkt, zijn er altijd andere Bries’ers in de buurt die even mee kunnen denken, een andere invalshoek hebben, of net die ene persoon kennen die het project beter kan maken.

Hoewel we de rechtsvorm niet hebben, lijkt onze structuur wel wat op die van een coöperatie: we zijn gericht op zelforganisatie en vormen een zo gelijkwaardig mogelijk geheel. Ieders stem telt even zwaar en beslissingen worden niet door één persoon (of een klein groepje) genomen.

Tijd in onszelf steken

Nu klinkt het misschien alsof het allemaal vanzelf gaat. Dat is zeker niet het geval. Bij deze organische manier van groeien is het juist extra belangrijk om tijd te besteden aan het intern organiseren en aan de mensen die rondlopen. Dat betekent elkaar goed leren kennen, elkaars motivatie en werkstijl begrijpen. Juist als je weet waarom een collega zus werkt of zo gedreven is, kun je makkelijker samenwerken. Hier houden we tijd voor vrij in onze agenda’s.

Juist omdat we geen rigide organisatiestructuur hebben en geen vastgelegd groeimodel (of toekomstplan), sturen we extra veel bij in de praktijk. Dat betekent eens in de zoveel tijd goed met elkaar praten. Regelmatig feedback geven aan elkaar. Openstaan voor suggesties en veranderingen. Samen nadenken over wat er goed gaat, wat we dus meer willen doen. Maar ook over wat er niet goed gaat en wat we dus willen afstoten, of willen aanpassen.

We willen met plezier (samen)werken. En dat gaat alleen maar als je aandacht besteed aan elkaar en aan het organiseren van je eigen werk.

Waarden als de basis

Ik kan me best voorstellen dat onze manier van werken niet voor iedereen is weggelegd. Sommige mensen hebben juist veel behoefte aan structuur en vinden het prettig dat iemand de eindverantwoordelijkheid draagt. In sommige situaties kan het bovendien best werkzaam zijn, om meer structuur of hiërarchie te hebben.

Dat het bij ons wel werkt, komt volgens mij omdat we als mensen een aantal dezelfde kenmerken hebben, en omdat we waarden centraal hebben gezet in onze organisatie. Een set waarden die door verschillende mensen gedeeld wordt, zorgt voor gezamenlijkheid. En dat zorgt er weer voor, dat je minder regels en structuren nodig hebt. Ik denk dat de mensen die goed bij ons passen dat doen omdat ze de volgende kenmerken gemeen hebben:

 • Goed kunnen reflecteren, zelfinzicht hebben
 • Zich bewust zijn van hun eigen talenten én tekortkomingen
 • Open en geïnteresseerd (in anderen) zijn
 • Eigengereid zijn, iets graag zelf willen doen of uitvinden
 • Bereid zijn om energie in elkaar en in de goede sfeer te steken

Daarnaast is er een aantal kernwaarden dat (nu althans) in het DNA van Bries zelf zit:

 • Gezond: onze organisatie is gebaseerd op gelijkwaardigheid.
 • Eerlijk: we streven naar eerlijkheid en rechtvaardigheid
 • Duurzaam: bij alles zoeken we naar de meest duurzame (lees: toekomstbestendige) oplossing
 • Flexibel: Bries vormt zich naar de behoeftes van de deelnemers. Wat Bries’ers willen doen, kan mits het aan de waarden gezond, eerlijk en duurzaam voldoet.

Los hiervan kun je nog zeggen dat we allemaal een positieve houding hebben ten opzichte van elkaar. We willen elkaar helpen beter te worden in wat we doen. We zijn bereid feedback te geven én te ontvangen. De sfeer is zodanig dat dat kan, zonder dat mensen neergehaald worden. Last but not least, ik vind het een leuk stel mensen bij elkaar, die Bries’ers!

Foutvriendelijkheid

Misschien wel een van de belangrijkste elementen van onze manier van werken is: van fouten kun je leren, dus iets mag best mislukken. Zolang je geen fouten maakt, doe je vooral wat je al kunt en ben je je dus niet aan het ontwikkelen. En dat is nu juist een van de drijfveren van Bries’ers: blijven leren en ontwikkelen.

Het geldt niet alleen op individueel niveau, maar ook op het niveau van de organisatie zelf. De term lerende organisatie valt dan al snel: we proberen door continu te ontwikkelen en herpakken ons steeds opnieuw aan te passen aan de veranderende wereld, maar ook aan de veranderingen die zich intern aandienen. Zoals nieuwe collega’s en alles wat zij meebrengen.

Het mooie is dat deze houding de scherpe randjes er vanaf haalt. Twee nieuwe collega’s erbij? Prima, laten we het proberen. Lukt het niet? Geen man overboord. Dan gaan ze gewoon verder op eigen houtje als zelfstandige. Dat kan prima in dit model. En als het wél werkt, is dat juist geweldig en zetten we een mooie stap vooruit. We geven het in ieder geval een kans. Samengevat: het negatieve effect van een mislukking is veel kleiner dan het positieve effect van een geslaagde samenwerking.

Afsluitend

Op zich zijn we nog maar een jaar bezig met deze manier van werken. Tot nu toe bevalt het ons erg goed. En onze nieuwe collega’s ook. Ook al zullen er heel wat andere manieren zijn om je als organisatie te organiseren, voor ons lijkt dit model nu goed te werken. Een organisch bedrijfsmodel, waardoor we op een natuurlijke en ontspannen wijze kunnen groeien.

Wil je eens van gedachten wisselen over natuurlijk groeien? Bel of mail gerust!